ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

за субекти на данни съгласно чл.13 и 14 от GDPR (Европейски регламент за защита на личните данни)

Администратори съгласно чл.24 от GDPR:

Kwizda Pharma GmbH („KWIZDA“)
Effingergasse 21, A-1160 Vienna
Tel. +43 / (0)5 9977 30 400
Fax. +43 / (0)5 9977 30 320
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

представлявано от
Stephen Sandor, BSc


KWIZDA действа в качеството си на администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като потребител, събирани при използване на настоящия уеб сайт. KWIZDA администрира този уеб сайт в качеството си на притежател на разрешението за употреба и производител на продукти BRONCHOSTOP.

МагнаФарм България ЕАД ("МагнаФарм България")
София, ул. Проф. Александър Фол № 2, вх. Б, ет. 7
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
представлявано от Юлиян Стефанов Христов

МагнаФарм България действа в качеството си на локален представител на KWIZDA и дистрибутор на продукти BRONCHOSTOP на територията на Р България. МагнаФарм България действа в качеството на администратор на лични данни по отношение на Вашите данни, събирани при отправяне на запитвания чрез контактната форма, достъпна на адрес https://bronchostop.bg/contacts-bg. В случай че между Вас и МагнаФарм България е налице друго правоотношение, свързано с обработване на лични данни (Вие сте кандидат за работа, служител, контрагент, лекар, фармацевт, пациент и други), можете да откриете повече информация относно дейността на МагнаФарм България като администратор на лични данни ТУК.


Длъжностно лице по защита на данните съгласно чл.37  и сл. от GDPR

KWIZDA е частна компания, а не обществен орган или структура според определението в чл.37 (1) от GDPR. В рамките на нашата основна дейност съгласно чл.37 (1) /буква б и буква в от GDPR, не се осъществява мащабно обработване на специални категории данни или на лични данни свързани с присъди или нарушения, нито обработване, което изисква редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите на данни. По тази причина KWIZDA не е задължена да назначава длъжностно лице по защита на данните.

Работа с лични данни

KWIZDA приема много сериозно защитата на лични данни.

Личните данни представляват информация, която може да бъде свързана лично с Вас. Например Вашия адрес, име, пощенски адрес, e-mail адрес или телефонен номер. Информация като брой на потребителите, посещаващи даден сайт, не се счита за лични данни, защото не се отнася за конкретно лице.

KWIZDA третира личните данни съобразно с установените регламенти за защита на данните (по-конкретно Общия регламент относно защитата на данните и приложимото национално законодателство) и с настоящата декларация за защита на данните

По отношение на незаконното обработване на Ваши данни от нас, вие имате възможност, съгласно чл.77 GDPR, да подадете жалба до надзорен орган. По-конкретно, Вие можете да се свържете с надзорния орган по местоживеене или месторабота, или с централата на нашата компания за тази цел. В Австрия това е австрийският орган за защита на личните данни DSB, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, +43 1 52 152-0, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. В България това е Комисия за защита на личните данни, гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Права на субектите на данни

Вие имате право:

- съгласно чл.15 GDPR да изискате информация относно Вашите лични данни, които ние сме обработвали. По-специално, Вие можете да получите информация за целите на обработването, категориите на въпросните лични данни, получателите или категорията на получателите, на които Вашите данни са били или ще бъдат разкрити, предвиждания период на съхранение на данните, наличието на право да бъде поискана поправка, изтриване или ограничаване на обработването, или на възражение за обработване, правото да подадете оплакване до надзорен орган, източникът на Вашите данни, ако те не са събрани от нас, както и по отношение на съществуването на автоматизирано вземане на решения, в това число профилиране, както и друга значима информация относно техни детайли или логиката при вземане на такива решения.

- съгласно чл.16 GDPR, да изискате незабавна поправка или попълване на неточни лични данни, съхранявани от нас;

- съгласно чл.17 GDPR, да поискате изтриване на лични данни, съхранявани от нас, освен в случаите, когато тяхното обработване е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация, за съблюдаване на законосъобразно задължение, по причини от обществен интерес или за установяване, упражняване или защита на законни претенции;

- съгласно чл.18 GDPR, да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни в случаи, когато оспорвате точността на данните, когато обработването им е незаконно, но вие все пак сте против изтриването на личните данни, когато ние вече не се нуждаем от данните, но Вие все още се нуждаете от тях с цел установяване, упражняване или защита на законни претенции или когато се противопоставяте на обработването на данните съгласно чл.21 GDPR;

- съгласно чл.20 GDPR, да поискате да получите Вашите лични данни, които сте ни предоставили в структуриран, обичайно използван и подходящ за машинно четене формат, и да изискате прехвърляне на тези данни към друг администратор;

- съгласно чл.7 (3) GDPR, да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, което означава, че в бъдеще ние вече няма да можем да осъществяваме обработването на данните, зависещо от това съгласие;

Упражняване на правата на субектите на данни

Вие сами решавате за обработването на Вашите лични данни. Затова, ако искате да упражните спрямо нас някое от правата, описани по-горе, Вие можете да се свържете с нас на e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. За установяване на ясна идентификация, изпращайте заедно с молбата копие от официален документ за идентификация и ни помогнете да конкретизираме Вашето искане като отговорите на въпроси, поставени от наши отговорни служители във връзка с обработването на Вашите лични данни. Също така, посочете в молбата си каква е Вашата роля по отноношение на нас (служител, заявител, доставчик, клиент и т.н.) и за кой период от време се отнася. Това ще помогне за бързото обработване на Вашата молба.

При подаване на заявление за упражняване на права следва да имате предвид, че KWIZDA действа в качеството си на администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като потребител, събирани при използване на настоящия уеб сайт. В случай че Вашето заявление се касае за лични данни, събрани чрез контактната форма, достъпна на адрес https://bronchostop.bg/contacts-bg или обработвани за друга цел от МАГНАФАРМ БЪЛГАРИЯ ЕАД (в качеството му на Ваш работодател, контрагент, локален представител на KWIZDA и/или дистрибутор на продукти BRONCHOSTOP), можете да се свържете с компанията на e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или да изпратите своето заявление до адрес: София, ул. "Проф. Александър Фол" № 2, вх. Б, ет. 7.

Възражение

Доколкото Вашите лични данни се обработват въз основа на легитимни интереси в съответствие с чл. 6 (1) буква е, Вие имате право, по силата на чл.21 GDPR, да възразите на обработването на вашите лични данни, при условие, че има причини във връзка с Вашата конкретна ситуация или ако възражението е свързано с директен маркетинг. В последния случай, Вие имате общото право на възражение, което ще бъде зачитано от нас независимо от конкретната ситуация.

Ако искате да използвате правото си на оттегляне или възражение, ще бъде достатъчен един e-mail до DatenschutzPharma@kwizda, респективно - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Срок и ограничение на съхранението

Съгласно действащите изисквания за защитa на данните, ние сме задължени, в съответствие с чл.5 (1) GDPR да изтриваме лични данни незабавно щом бъде осъществена целта на обработването. В тази връзка искаме да изтъкнем, че законоустановените изисквания за съхраняване и за сроковете за това представляват легитимна цел за обработване на лични данни.

При всички случаи данните ще се съхраняват и пазят от нас в неанонимизирана форма до края на бизнес отношенията или до изтичане срока на валидния гаранционен или давностен срок; в допълнение, до приключването на правни спорове, при които данните се изискват като доказателство или във всеки случай до изтичането на третата година след последния контакт с бизнес партньор.

Препращане на данни

Вашите лични данни не могат да бъдат препращани до трета страна за цел, различна от долуописаните.

Ние ще препращаме Ваши лични данни на трети лица само когато:

- Вие сте дали изричното си съгласие в съответствие с чл.6 (1) GDPR,

- съгласно чл. 6 (1) буква "е" GDPR, трансферът е осъществен в защита на оперативни интереси или е необходим за установяване, упражняване или защита на правни претенции и няма причина да се предполага, че имате приоритетен интерес, който трябва да бъде защитен, като не се осъществява трансфер на вашите данни,

- в случай, че съществува законово задължение за препращане на данни в съответствие с чл. 6 (1) буква "в" GDPR, и

- това е позволено от закона и необходимо съобразно чл. 6 (1) буква "б" GDPR за целите на договорните отношения с вас.

Използване на уебсайта

а) Когато влизате в нашия уебсайт, браузърът, използван от Вашето устройство, автоматично изпраща информация на сървъра на нашия уебсайт. Тази информация се съхранява временно в така наречения log файл. Без никакво действие от Ваша страна, се събира и съхранява следната информация до автоматичното й изтриване:

- IP адрес на компютъра за достъп
- Дата и час на достъпа
- Име и URL на намерения файл
- Уебсайт, от който е направен достъпа (справка URL)
- Използван браузър и, ако е приложимо, операционната система на вашия компютър и името на Вашия провайдър на достъп. Гореспоменатите данни ще бъдат обработени от нас за следните цели:
- Гарантиране на правилната структура и гладко свързване на нашия уебсайт
- Гарантиране на удобното използване на нашия уебсайт
- Оценка на сигурността и стабилността на системата и
- Други административни цели. Законовата база за обработване на данни е чл. 6 (1) буква "е" GDPR. Нашият легитимен интерес произтича от гореизложените цели за събиране на данни. При никакви обстоятелства ние няма да използваме събраните данни цел правене на заключения за Вас. Освен това, ние също така използваме бисквитки и аналитични услуги за посещения на нашия уебсайт. Повече информация по този въпрос може да се намери в раздел "Бисквитки" в настоящата декларация за защита на личните данни. Когато използвате нашия формуляр за всякакви запитвания ние Ви предлагаме възможност да се свържете с нас посредством формуляр, предоставен на сайта. Това изисква да посочите действащ e-mail адрес , за да знаем от кого е постъпило запитването и за да можем да отговорим. Допълнителна информация може да бъде предоставена доброволно. Ние обработваме данни с цел да установим контакт в съответствие с чл. 6 (1) буква "а" GDPR въз основа на доброволното Ви съгласие. Личните данни, събрани от нас, за да бъдат използвани във формуляра за контакт, ще бъдат изтрити автоматично веднага щом Вашето запитване бъде обработено.

Бисквитки

Нашият уебсайт използва така наречените бисквитки. Това са малки текстови файлове, които са инсталирани на Вашето устройство с помощта на браузъра. Те не причиняват вреда.

Ние използваме бисквитки, за да можем да оформим това, което предлагаме, в удобен за потребителите начин. Някои бисквитки остават съхранявани във Вашето устройство, докато не ги изтриете. Това ни позволява да разпознаем Вашия браузър следващия път, когато посетите нашия уебсайт.

 

В зависимост от своето предназначение, бисквитките могат да бъдат различни категории:

  • Необходими - тези бисквитки правят възможна нормалната работа на Сайта, като осигуряват действието на базови функции като навигиране из различните страници на сайта. Без тези бисквитки Сайтът не може да оперира пълноценно и да бъде полезен за потребителите.
  • Функционални- тези бисквитки помагат на Сайта да запомни потребителската сесия и предпочитанията на отделния потребител, за да му предоставят необходимите услуги. Те са анонимни и не пренасят данни на потребителите при посещаване на други уебсайтове. 
  • Статистически - тези бисквитки съдействат на Сайта да разбере как потребителите си взаимодействат с него, като събират и анализират статистически данни за използването му. Събраните данни са анонимни и се използват единствено за оптимизиране функциите на Сайта и отстраняване на възможни грешки.
  • Маркетинг - тези бисквитки се използват, за да събират информация за потребителската активност и предпочитания, като по този начин предоставят релевантно маркетинг съдържание според потребителските интереси.

Според продължителността на своето действие, бисквитките са:

  • Сесийни - тези бисквитки са временни и се деактивират при затваряне на браузъра.
  • Постоянни - тези бисквитки се запазват на Вашето крайно устройство, докато не бъдат изтрити от Вас или Вашия браузър. Всички постоянни бисквитки имат определен срок на действие, който е системно зададен.

В зависимост от своя “администратор”, бисквитките са:

  • Собствени - те се инсталират и управляват от уебсайта, който посещавате.
  • Бисквитки на трети страни- това са бисквитки, които се инсталират и използват от външни доставчици, като Facebook, Google, Youtube и други.

    По-конкретно, Сайтът използва следните видове бисквитки:

ВИД СТАТИСТИЧЕСКИ
Домейн www.bronchostop.bg
Категория Име Тип Цел Действие
Статистика _ga HTTP Регистрира потребителя с уникален идентификационен код за генериране на данни за ползването на сайта. 2 г
Статистика _gat HTTP Поддържа ритмичност на заявките към сайта. Сесийна
Статистика _gid HTTP Регистрира потребителя с уникален идентификационен код за генериране на данни за ползването на сайта. 1 ден
ВИД МАРКЕТИНГ
Домейн www.youtube.com
Категория Име Тип Цел Действие
Маркетинг LOGIN_INFO u/i Събира статистически данни колко пъти е гледано конкретно видео и какви настройки са били използвани. 2 г
Маркетинг __Secure-3PAPISID HTML Използва се за изграждане на потребителски профил на посетителя на уебсайта с цел показване на релевантни и персонализирани Google реклами. 2 г
Маркетинг __Secure-3PSID HTML Използва се за изграждане на потребителски профил на посетителя на уебсайта с цел показване на релевантни и персонализирани Google реклами. 2 г
Маркетинг __Secure-3PSIDCC HTML Използва се за изграждане на потребителски профил на посетителя на уебсайта с цел показване на релевантни и персонализирани Google реклами. 1 г
Маркетинг PREF HTTP Регистрира уникален номер, генериран от Google, за да запазва статистически данни относно как потребителят ползва видео клипове от Youtube. 10 месеца
Маркетинг VISITOR_INFO1_LIVE HTTP Подготвя предоставяне на видео съдържание в оптимален начин според връзката на потребителя. 1 г
Маркетинг YSC HTTP Регистрира уникален номер, за да запазва статистически данни относно видените от потребителя клипове в Youtube. Сесийна
Маркетинг CONSENT HTTP Запазва информация относно това как крайният потребител използва уебсайта и всяка реклама, която крайният потребител може да е видял преди посещението в сайта.  Постоянна
Домейн www.google.com
Категория Име Тип Цел Действие
Маркетинг 1P_JAR HTTP Запазва информация относно това как крайният потребител използва уебсайта и всяка реклама, която крайният потребител може да е видял преди посещението в сайта. Показва персонализирани реклами от Google сайтове, въз основа на предишни търсения и действия. 30 дни
Маркетинг ANID HTTP Показва персонализирани реклами от Google сайтове, въз основа на предишни търсения и действия. 36 дни
Маркетинг NID HTTP Създадена от DoubleClick (собственост на Google), тази бисквитка изгражда потребителски профил на посетителя на сайта въз основа на интереси и показани реклами на други сайтове. 6 месеца
Маркетинг __Secure-3PAPISID HTML Използва се за изграждане на потребителски профил на посетителя на уебсайта с цел показване на релевантни и персонализирани Google реклами. 2 г
Маркетинг __Secure-3PSID HTML Използва се за изграждане на потребителски профил на посетителя на уебсайта с цел показване на релевантни и персонализирани Google реклами. 2 г
Маркетинг __Secure-3PSIDCC HTML Използва се за изграждане на потребителски профил на посетителя на уебсайта с цел показване на релевантни и персонализирани Google реклами. 1 г
Маркетинг CONSENT HTTP Запазва информация относно това как крайният потребител използва уебсайта и всяка реклама, която крайният потребител може да е видял преди посещението в сайта.  Постоянна
Маркетинг _GRECAPTCHA u/i Събира данни за вида и настройките на използвания браузър, инсталираните Google бисквитки и използваното от потребителя устройство за достъп до сайта. 6 месеца
ВИД  НЕКЛАСИФИЦИРАНИ 
Домейн www.bronchostop.bg
Категория Име Тип Цел Действие
Некласифицирани HEX (32) HTTP Некласифицирана функция. Сесийна
Некласифицирани 44d439ffa9eeb8627c0f07cb7e7f1b00 u/i Некласифицирана функция. Сесийна

 

Вие можете да настроите Вашия браузър по такъв начин, че той да ви информира за инсталирането на бисквитки, което вие може да позволите за всеки отделен случай. Деактивирането на бисквитки може да ограничи функционалността на нашия уебсайт.

Log файлове на сървъра

Провайдерът на уебсайта автоматично събира и съхранява информация в така наречените лог-файлове на сървъра, които Вашият браузър автоматично ни изпраща. Те са:

- Тип браузър / браузър версия
- Използвана операционна система
- URL за справка
- Име на хоста на компютъра за достъп
- Време на заявката към сървъра

Тези данни не могат да бъдат свързани с конкретно физическо лице. Тези данни не се комбинират с други източници на данни. Ние си запазваме правото да проверяваме тези данни със задна дата, ако научим за конкретни данни относно незаконна употреба.

Уеб анализ

Този уебсайт използва функции на услугата за уеб анализи Google Analytics . Доставчикът е Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ. Google Analytics използва така наречените "бисквитки". Това са текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър , за да позволят анализа на Вашето използване на уебсайта. Информацията, генерирана от бисквитките относно Вашето използване на този уебсайт, обикновено се изпраща на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.


Ние използваме Google Analytics само с активирана IP анонимизация. Това означава, че на този сайт Вашият IP адрес е предварително съкратен от Google в страните-членки на Европейския съюз или в други държави, които са страна по споразумението относно Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще се прехвърля към сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. Google ще използва тази информация от името на оператори на този сайт, за да оцени Вашето използване на сайта, да попълни съобщения относно дейностите на сайта и да предостави други услуги, свързани с използването на интернет и активността на уебсайта. Google няма да корелира IP адреса, прехвърлен от Вашия браузър в рамките на Google Analytics, с други данни.


При обработване на данни чрез Google Analytics KWIZDA и МагнаФарм България действат в качеството на съвместни администратори съгласно чл. 26 GDPR. МагнаФарм България използва данните за целите на управление на своите дигитални кампании, като управлява процесите по събиране на данни и оптимизиране на Google Analytics със съдействието на KWIZDA като администратор на настоящия уеб сайт. За управление на дигитални кампании МагнаФарм България може да използва съдействието на маркетинг агенции, действащи в качеството на обработващ лични данни съгласно чл. 28 GDPR. Използват се само обработващи лични данни, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на GDPR и да осигурява защита на правата на субектите на данни.


Вие можете да предотвратите инсталирането на бисквитки като изберете съответните настройки в софтуера на Вашия браузър; все пак, ние обръщаме вниманието Ви върху факта, че ако направите това, възможно е да не можете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. В допълнение, можете да предотвратите генерираните от бисквитките данни, свързани с Вашето използване на сайта (вкл. Вашия IP адрес), да бъдат проследявани и обработвани от Google чрез сваляне и инсталиране на плъгин за браузър, който се намира на следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?h1=de.

Повече информация относно използването на данни за рекламни цели от Google, опции за настройки и възражения, може да се намери на сайтовете на Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/pa…("How Google uses data when you use our partners' sites or apps"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("How Google uses cookies in advertising"), както и http://www.google.de/settings/ads и http://www.google.com/ads/preferences/ ("Control the information Google uses to show you ads").

Съдържание

Нашият уебсайт може да съдържа линкове към сайтове на трети страни ("външни линкове"). Тези външни линкове са отговорност на съответния оператор. KWIZDA няма никакво влияние върху настоящия и бъдещ дизайн или върху съдържанието на страниците от линка. Поставянето на външни линкове не означава, че съдържанието е съдържание на KWIZDA.Не е възможно, нито целесъобразно KWIZDA да осъществява непрекъснато проверки на външните линкове без конкретни индикации за правонарушения. Все пак, ако до нас стигне информация за някакви правонарушения, тези външни линкове ще бъдат изтрити незабавно.

Авторско право

Цялото съдържание на сайта е собственост на Kwizda Pharma GmbH и е защитено съгласно законодателството за защита на авторското право.

Потребителят може да свали, разпечата или копира съдържанието на уебсайта само за лични цели.

Всяка промяна, репродуциране, разпространяване или публичен показ на уебсайта или на части от него, е незаконосъобразно без предварителното писмено съгласие на Kwizda Pharma GmbH и ще представлява фалшифициране в случай на нарушение.

Търговски марки

Всички имена на продукти и логa, които се появяват на този уебсайт, представляват защитени търговски марки, независимо от големината на шрифта или наличието на символ на бранда. Употребата на име на продукт и лого е изрично забранена без предварителното писмено съгласие от страна на Kwizda Pharma GmbH и ще бъде преследвана в съответствие с приложимото законодателство.

E-mail

Ако ни изпратите запитване по e-mail, Вашата информация, включително данните за контакт, които сте предоставили, ще се съхраняват от нас с цел да предоставим отговор на Вашето запитване, както и за всички последващи въпроси. KWIZDA обръща специално внимание на факта, че прехвърлянето на данни по интернет (напр. в съобщения по e-mail) може да бъде уязвимо на пробив в сигурността и да не бъде напълно защитено срещу достъп от трети страни.

Търговска реклама

Използването на данните за контакт в наши печатни издания или нашия уебсайт за търговска реклама е изрично нежелателно, освен в случаите, когато ние сме дали изрично писмено съгласие. KWIZDA и всички лица, които фигурират в този уебсайт, с настоящето възразяват срещу употребата за търговски цели или препращането на тези данни.

Сигурност на данните

При посещение на нашия уебсайт, ние използваме широкоразпространение метод SSL (Secure Socket Layer) в комбинация с най-високото ниво на криптиране, което се поддържа от Вашия браузър. Обикновено това е 256-битово криптиране. Ако Вашият браузър не поддържа 256-битово криптиране, ние използваме 128-битова v3 технология. Вие може да видите дали отделни страници от нашия сайт се пренасят в криптирана форма посредством  илюстрация на символа ключ или ключалка в статуса на вашия браузър.

Отделно от това, ние използваме подходящи технически и организационни мерки за сигурност с цел да защитим Вашите данни от случайни или умишлени манипулации, частична или пълна загуба, унищожение или непозволен достъп на трета страна.Нашите мерки за сигурност непрекъсното се подобряват в съответствие с развитието на технологиите.

Валидност, промени и допълнения към настоящата декларация за защита на личните данни

По-нататъшното разработване на нашия уебсайт и това, което предлагаме, или променените законоустановени или официални изисквания може да наложат изменения и допълнения към настоящата декларация за защита на личните данни. Вие можете да свалите и разпечатате актуализираната декларация за защита на личните данни по всяко време от нашия сайт.

Изтегляне: Декларация за защита на личните данни

Последна актуализация: март 2021 г
Kwizda Pharma GmbH
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
МагнаФарм България ЕАД
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.